Kapacitet & optimering - M Networks A/S
M Networks A/S • Lyngebækgårds Allé 12 • DK-2990 Nivå • +45 7010 7005

Kapacitet & optimering

Kapacitet kan planlægges og optimeres. I de fleste virksomheder skal der tages højde for kapacitet i forbindelse med planlægning af opgraderinger eller større ændringer i organisationen. Vi øser gerne af vores viden.
Kapacitet tilpasset ...

Virksomhedens reelle behov

Tilpasning af kapacitet omhandler virksomhedens driftmiljø. Her er det vigtigt, at den enkelte konsulent gennemgår miljøet med kritiske øjne. Ofte kører virksomhedens systemer med en forholdsvis høj performance og dertil følgende driftstabilitet. Men i langt de fleste tilfælde er der ressourcer at hente, når det gælder optimering af virksomhedens kapacitetsmæssige ydeevne.

Højere ydeevne inkluderer bl.a. udvidelse af servere, flere ram, omlægning af netværk og flytning af servere til rack. For virksomheden er det magtpåliggende, at der både tages højde for de kortsigtede og langsigtede skalerbare udfordringer.

Eksempelvis hvis en virtuel server skal skaleres op på datatrafik eller backup. Her skal der tages hensyn til antallet af interne og eksterne brugere og deres interaktion med hinanden.


Nyhedsbrev


Support