Kapacitet & optimering

Vi øser gerne af vores viden.
Kapacitet tilpasset ...

Virksomhedens reelle behov

Tilpasning af kapacitet omhandler virksomhedens driftmiljø.

Her er det vigtigt, at den enkelte konsulent gennemgår miljøet med kritiske øjne. Ofte kører virksomhedens systemer med en forholdsvis høj performance og dertil følgende driftstabilitet. Men i langt de fleste tilfælde er der ressourcer at hente, når det gælder optimering af virksomhedens kapacitetsmæssige ydeevne.

Højere ydeevne inkluderer bl.a. udvidelse af servere, flere ram, omlægning af netværk og flytning af servere til rack. For virksomheden er det magtpåliggende, at der både tages højde for de kortsigtede og langsigtede skalerbare udfordringer.

Eksempelvis hvis en virtuel server skal skaleres op på datatrafik eller backup. Her skal der tages hensyn til antallet af interne og eksterne brugere og deres interaktion med hinanden.

Kontakt os på:

+45 7010 7005

Thomas Bach

Senior systemkonsulent
tb@mnetworks.dk

Peter Munch Nielsen

SharePoint specialist/udvikler
CoShare ApS
pmn@coshare.dk

Michael Fray

Senior systemkonsulent
mf@mnetworks.dk

Jobin George

Senior systemkonsulent
jg@mnetworks.dk

Brian Oldenborg

Teamleder, Senior systemkonsulent
bo@mnetworks.dk

Allan Clausen

Senior systemkonsulent
ac@mnetworks.dk