Lad M Networks arbejde for dig

Uanset hvilken vej din virksomhed tager i sin levetid, er M Networks med på rejsen.
Kan vi hjælpe dig?

Enestående rådgivning og dybdegående brancheekspertise

Dansk virksomhed med skandinavisk og europæisk udsyn

Forestil dig en danskejet virksomhed, der leverer It-drift & support 24/7, 365 dage om året til ind- og udland. M Networks A/S yder brugersupport og rådgivning til Skandinavien samt et bredt udsnit af Euro- området – både til mindre og mellemstore virksomheder.

2001 – M Networks ser dagens lys 

M Networks A/S blev grundlagt i 2001 af nuværende direktør Rune Bak Jensen samt Peter Haaber. Formålet med oprettelsen af M Networks var at styrke det tekniske fokus hos potentielle kunder og samarbejdspartnere i ind- og udland. Tilbage i 2001 var markedet præget af virksomheder, hvis it-løsninger var særdeles ustrukturerede, og som understøttedes af produkter, der ikke matchede individuelle behov. Årsagen til de mangelfulde løsninger skyldtes diverse it-udbyderes ukritiske tilgang til salg af it-produkter. Her blev forskellige produkter solgt til kunder uden tilstrækkelig gennemgang af virksomhedernes strategiske og operationelle behov.

2001 – 2005 – Al begyndelse er svær

Til at begynde med blev størstedelen af opgaverne inden for drift, support og projekter løst ad-hoc. Det betød svingende indtægsgrundlag og en forretningsudvikling, der ikke var 100 % strømlinet. I 2005 indtrådte imidlertid et paradigmeskifte, hvor M Networks for alvor vandt indpas i forhold til indgåelse af fastprisaftaler med virksomheder i Skandinavien og Euro-området.

2005-2008 – Den gyldne periode

For M Networks som virksomhed havde fastprisaftalerne stor betydning, da det åbende op for rådgivning som omdrejningspunkt og kerneydelse i de daglige forretningsgange. Dermed fik rådgivere i M Networks mulighed for at følge de samme virksomheder over en længere periode. Den øgede strømlining i rådgivning betød færre fejl, øget salg af målrettede produkter samt udvikling af gode kollegiale relationer mellem medarbejdere i M Networks og vores samarbejdspartnere.

2008-2014 – Hvad lærte vi af finanskrisen?

På trods af de trange kår som danske virksomheder levede under i denne periode, klarede M Networks sig forholdsvist pænt gennem krisen. Her spillede den gyldne periode og differentieringen i kundegrundlaget en vigtig rolle. Sidstnævnte medvirkede bl.a. til en bedre forståelse for optimal ressourceudnyttelse, som for virksomhedernes vedkommende, var af begrænset omfang i denne periode. 

2014-2020 – Mål for fremtiden

I dag har M Networks konsolideret sig som en vigtig aktør på det skandinaviske it-marked. Vores kundegrundlag inkluderer på nuværende tidspunkt advokatkontorer, rederier, banker, interesseorganisationer samt et bredt udsnit af danske og internationale virksomheder. Med hensyn til den økonomiske målsætning er forventingen en årlig vækst på 15%. Derudover har vi som mål, at vores konsulenter tilegner sig en stærkere grad af specialisering inden for eksisterende og nye produkter. Endelig vil et øget fokus på it-sikkerhed samt efteruddannelse af medarbejdere udgøre en vigtig hjørnesten i de kommende år.

God arbejdskultur skaber tilfredse medarbejdere

Her spiller frihed under ansvar en vigtig rolle i forhold til klargørelse, eksekvering og færdiggørelse af projekter. For medarbejderne i M Networks vægtes ejerskab i den daglige opgaveløsning meget højt. Den selvstændige arbejdsform er i høj grad med til at skabe tryghed og tillid, hvilket også har en positiv effekt, når vores konsulenter er ude på kundebesøg. Gode uddannelsesplaner med fokus på opgradering af certificeringer vægtes ligeledes højt i de daglige arbejdsgange. Den dynamiske udvikling på IT-området stiller nemlig store krav til medarbejderne og de løsninger, som vi leverer til virksomhederne. Bløde værdier er også med til at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til etablering af gode medarbejderrelationer samt afholdelse af sociale arrangementer.

Endelig står arbejdsmiljø og fysiske rammer højt på vores prioriteringsliste. Her udgør vores nye lokaler et vigtigt omdrejningspunkt i forhold til målsætningen om at skabe en mere dynamisk arbejdsplads, hvor de enkelte teams indgår i et tættere samspil.

Forskellig type medarbejdere skaber konstruktive løsninger og optimal produktudnyttelse

Hos M Networks har vi både ansatte med forskellige it-faglige uddannelser, akademikere med humanistisk baggrund samt medarbejdere med håndværksmæssige kompetencer. Den brede differentiering i forhold til faglige og personlige kompetencer har stor betydning for den måde medarbejderne udfordres på til hverdag. Her er det især den gode evaluerings kultur, som er med til at optimere de løsninger, som vi implementerer hos vores samarbejdspartnere. Dette gælder eksempelvis for en datafagtekniker og en historiker, hvor opgaven dels har et teknisk aspekt, dels et kommunikativ. Diversiteten i de to medarbejderes uddannelsesmæssige baggrund resulterer som oftest i, at der stilles spørgsmål som ellers normalt ikke ville indgå i opgaveløsningen. På den måde får kunder og samarbejdspartnere en bedre afdækning af, hvilke produkter der bør indgå som en del af it-infrastrukturen, og som matcher virksomhedens reelle behov.


Support