Governance

Her finder du vores databehandleraftaler mv.

Vores model til it governance skaber resultater

- nu og i fremtiden

Effektiv styring er nøglen til succes i enhver leverance. M Networks’s it governance model sikrer, at dine forretningsstrategier stemmer overens med dine it-prioriteter. Modellen er baseret på tydelige roller og en klar ansvarsfordeling – og er langt mere omfattende end traditionelle management modeller.
Vores model er gennemprøvet og veldokumenteret – og den er vores vigtigste forudsætning for at kunne levere it-services og optimerede teknologier til vores kunder – til den bedst mulige pris.

M Networks’s it governance model er baseret på 4 grundprincipper:

En klar ansvarsfordeling mellem interessenterne for at eliminere redundans. Til det formål inddeles organisationen i 3 ansvarsområder:

  1. Kundens forretningsteam består af slutbrugerne, som har den endelige beslutningskompetence vedr. forretningskrav og servicebehov
  2. Kundens it-ledelsesteam står for den strategiske ledelse samt afstemning af it-teknologier, forretningskrav og servicebehov
  3. M Networks’s team er ansvarlig for at implementere og udføre it-leverancen i samarbejde med kundens it-ledelsesteam

Best practice-processer for serviceleverancer gennem hele leverancen – lige fra infrastruktur til applikationer og projektleverance.

Vores arbejde og fremskridt gøres tydeligt via korte, sammenfattende og fakta-baserede rapporter undervejs
En organisations- og ledelsesstruktur, der sikrer et tæt samspil mellem parterne med henblik på at sikre løbende justeringer mellem brugernes behov og it-serviceleverancen.

Erfaring og ekspertise

  • Mere end 29 års erfaring med at styre komplekse og omfattende it-serviceleverancer
  • Langvarige outsourcing-samarbejder 
  • Fuldt ud integrerede styringsprocesser, metoder og værktøjer
  • 95 % af vores projekter er færdiggjort til tiden og indenfor budget

Lyder det interessant?
Tag en dialog med os.

Her har du mulighed for at downloade relevante dokumenter. Klik på filen for enten at åbne eller gemme til senere læsning.
  Dokument Dato Type
Databehandleraftale.pdf  05 2018 pdf
Underdatabehandere.pdf 05 2018 pdf