Microsoft SQL

For mange virksomheder er en SQL-database en helt naturlig integreret del af forretningen. Men håndtering af en SQL-server kan være særdeles udfordrende, da mange faktorer indgår i et komplekst samspil. Derfor kræves der et højt kompetenceniveau til at håndtere de adskillige problemstillinger, som vedrører SQL.M Networks er førende inden for SQL-rådgivning og har tilknyttet specialister med stor erfaring og indsigt i udarbejdelse af database løsninger. Vores konsulenter er certificerede i SQL-Management og efteruddannes med henblik på optimering af danske og internationale virksomheders forvaltning af forretningsdata.

Hvilket udbytte får virksomhederne med SQL-rådgivning hos M Networks?

Hos M Networks har vi stor forståelse for vigtigheden af virksomhedernes evne til at kunne drive kerneforretning. Vi er dybt engageret i forhold til den enkelte kunde og tilpasser vores løsninger, så de eksempelvis matcher de krav, der stilles af et rederi, en advokatvirksomhed, et arkitektfirma og en menneskerettighedsorganisation.

Da vores kundekreds repræsenter en bred vifte af danske og internationale virksomhedstyper, har vi i M Networks oparbejdet en omfattende og effektiv handlingsplan for, hvordan vi målretter SQL-rådgivningen i forhold til den enkelte kunde. Nedenunder ses et mindre uddrag, der skitserer de processer, som N Networks benytter sig af i forbindelse med SQL rådgivning:

 

Tilslutning af applikationer

Denne proces omhandler udarbejdelse af en applikationsanalyse, hvor  vi sonderer markedet for de nyeste software produkter, således at vores kunder forsynes med de bedste programmer til varetagelse af kerneforretning.

 

Ressourcebehov

Denne proces omhandler udarbejdelse af en ressourceanalyse, hvor vi vurderer kundens kapacitetsbehov. Dvs. virksomheden slipper for bekymringer, der vedrører mangel på plads til lagring af data. Her yder M Networks rådgivning, så at viksomhedens tidsforbrug i forhold til udvidelse af virtuelle servere holdes på et absolut minimum.

 

Fejlfinding og disaster recovery

Denne proces omhandler udarbejdelse af en risikoanalyse, hvor fokus er på overvågning, backup og genskabelse af tabt data. M Networks er førende inden for IT-overvågning, hvilket betyder, at vi gennem en årrække har ydet rådgivning til kunder, hvor fejl på SQL-servere er blevet elimineret inden for en meget kort tidsramme.

 

SQL Server 2

 

 

 Læs mere..

  Konsulentydelser

  Rådgivning

  Produkter

  Kontakt og find os


Vil du vide mere

Du er mere end velkommen til at kontakte os. Vi kontakter også gerne dig, hvis du angiver dit navn og telefonnummer eller e-mail her:

Navn
Telefon
E-mail
Firma
Vedr.


For mere info kan du kontakte

Rune Bak Jensen

på 70107005 eller rbj@mnetworks.dk