Viden skaber vækst - også hos de mindre virksomheder

Danmark er kendetegnet ved sine mange små og mellemstore virksomheder, som på daglig basis er med til at skabe vækst og innovation. Men for, at Danmark også fremover skal kunne agere i et marked, der er præget af øget konkurrence og globalisering, er vi nødt til at stille os selv spørgsmålet; hvad kan den enkelte virksomhed gøre i forhold til at udvikle sin kerneforretning? I M Networks er vi ikke i tvivl om, at differentieret arbejdskraft er en del af løsningen.

KU 5 600 X 300

Hvad kan højtuddannet arbejdskraft bidrage med? Og hvad kan de højtuddannede lære af virksomhederne? 

Her er det vigtigt, at slå fast, at det ikke er den højtuddannede, som alene er med til at skabe vækst i den virksomhed, som han/hun er en del af. Andre faggrupper har med deres høje anciennitet og tekniske færdigheder stor indflydelse på, om en akademikers kompetencer kommer til udtryk i det daglige arbejde.

For at den højtuddannede kan indgå som en del af virksomhedens setup, er det ikke tilstrækkeligt, at de faglige kompetencer er på plads. De personlige kompetencer spiller ligeledes en vigtig rolle. Dette gælder eksempelvis for humanister, som ofte beskæftiger sig med kommunikation og markedsføring. Her skal akademikeren kunne indgå i et samspil med de kollegaer, som besidder de tekniske færdigheder, der er afgørende for, at virksomheden kan levere et højt serviceniveau til kunderne.  

Ofte vil det være akademikerens opgave at afholde møder med de øvrige medarbejdere og indhente viden, som derefter formidles ud via hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier. Her skal akademikeren være i stand til at omstille sig og tale det fagsprog, som virksomhedens øvrige medarbejdere gør brug af.

Samtidig skal akademikeren holde fast i sin egen tilgang til opgaver og i formidlingsprocessen tilegne sig et sprog, der både henvender sig til teknikeren, men også til de modtagere, der betragter den konkrete ydelse som et stykke værktøj, men ikke har større indsigt i løsningens tekniske opbygning.  

 

KU Logo Plus Udtalelse 3

Med hensyn til processen, der omhandler formidling af virksomhedens kernekompetencer, er det særdeles vigtigt, at der er tale om et ligeværdigt samarbejde mellem akademikeren og teknikeren. Begge parter bør stille sig selv spørgsmålet, hvad de kan gøre for at videreudvikle hinandens kompetenceniveau.

For teknikerens vedkommende er der gode muligheder for at gøre brug af akademikerens kompetencer inden for informationssøgning. Her kan akademikeren fokusere på de problemstillinger, som vedrører virksomhedens udviklingspotentiale. I M Networks tilfælde inkluderer det bl.a. problemstillinger, der omhandler ”Cloud vs. on-premises”, hvor der er en række udfordringer i forhold til sammenligningsgrundlag og gennemskuelighed. 

Her kan akademikeren fungere som koordinator og udarbejde artikler samt nyhedsbreve, der tager afsæt i den igangværende debat på diverse medieplatforme. Samtidig kan akademikeren gøre brug af teknikerens kendskab til kunder og implementering af konkrete løsninger. Teknikeren har nemlig en sublim forståelse for, om kunden sparer penge på den valgte løsning, om kundens erfaringer med løsningens funktioner, og om kunden har haft issues i forhold til de sikkerhedsmæssige aspekter.  

Resultatet er, at produktet eller konsulentydelsen formidles på en måde, hvor akademikerens overblik og evne til at finde relevant information kobles sammen med teknikerens evne til at efterprøve de samfundsmæssige tendenser. På den måde styrkes oplysningsgrundlaget og kvaliteten af den rådgivning, der ligger til grund for, at modtageren af nyhedsbrevet har mulighed for at vælge en løsning, der matcher virksomhedens behov. Ved at klikke på nedenstående links har du mulighed for at læse et af vores nyhedsbreve samt en artikel, der tager udgangspunkt i ovenstående problemstilling.
 

Cloud vs. on-premises - nyhedsbrev

Cloud vs. on-premises - artikel  

 

Styrelsen for forskning og innovation – Akademikere og mindre virksomheder har brug for hinanden.

I en publikation fra 2011, udarbejdet af Styrelsen for forskning og innovation, omtales de problemstillinger, der opstår, når højtuddannede indgår i et samarbejde med mindre virksomheder. En af udfordringerne består i de kulturelle og praktiske barrierer, som betyder, at arbejdsgiveren og den højtuddannede mangler relevant viden om hinandens kompetencer.[1]

Udover manglende viden forstærkes udfordringerne i nogle tilfælde pga. fordomme. For arbejdsgiveren i en mindre virksomhed kan det virke uklart, hvad den højtuddannede egentlig kan bidrage med. Omvendt har akademikeren ofte høje forventninger til fleksibilitet, medinvolvering og udvikling i forhold til de daglige opgaver.
 
I M Networks mener vi, at den højtuddannede også selv har et ansvar i forhold til at generere arbejdsopgaver. Der vil altid være et fundament med hensyn til opgaver. Men akademikeren skal selv være med til at fylde sin arbejdstid ud ved implementering af mere udviklingsorienterede projekter. 

Fokus på virksomhedens teknologiske udvikling hører til de faktorer, som førnævnte publikation omtaler. Pga. økonomisk krise og skærpet konkurrence har akademikerne og de mindre virksomheder i højere grad brug for hinanden. Her lægges der vægt på virksomhedernes manglende evne til at overleve, hvis ikke der tilknyttes højtuddannet arbejdskraft. Omvendt er den tid forbi, hvor akademikerne frit kunne vælge, hvilken type beskæftigelse de ønskede at give sig i kast med.


Djøf analyse – Flere privatansatte med videregående uddannelse øger BNP med 43 mia. kr.

I en analyse, der blev offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto, juni 2013, fremgår det, at højere uddannelse er ensbetydende med større produktivitet.[2] Her er fokus dels rettet mod egeneffekten, der omhandler den værditilvækst, den højtuddannede får udbetalt i højere løn. Dels fælleseffekten, der omhandler virksomhedens højere produktivitetsgevinst.

I analysen fastslås det, at fælleseffekten på korte, mellemlange og lange uddannelser ligger på henholdsvis 250.000, 380.000 og 500.000 kr. (Privat sektor, 2010). Dvs. desto længere uddannelse desto højere fælleseffekt pr medarbejder i fuldtidsbeskæftigelse.[2,1]

Undersøgelsen, der tager afsæt i regeringens innovationsstrategi fra december 2012, har til formål at kortlægge, hvorvidt Danmark er på vej i den rigtige retning, når det gælder andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse i den private sektor. Målet er, at Danmark i 2020 skal op i europæisk top-5, hvilket kræver en forøgelse på 5,1 procentpoint. Danmark lå i 2011 på en 10. plads med en forøgelse op til top-5 fra 3,8 procentpoint i 2008 til 5,1 procentpoint i 2011.[2,2]
 
En tilvækst på 5,1 procentpoint vil øge den private sektors bruttoværditilvækst med 4,0 procent, hvilket svarer til 43. mia. kr. i 2012 priser. I analysen understreges det dog, at disse tal skal tages med forbehold, og at elementer som samlet antal beskæftigede, produktivitetsudvikling og substitution mod højere uddannelsesniveau vil kunne få indflydelse på den samlede BNP-tilvækst.[2,3][1] Publikation udarbejdet af Styrelsen for forskning og innovation, april 2011. Artikel udarbejdet af freelancejournalist Marianne Bom: "Fornuftsægteskab med forhindringer", side 16.

[2] Analyse udarbejdet af Centre for Economic and Business Research, CBS. Offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 2013. 

[2,1] Analyse udarbejdet af Centre for Economic and Business Research, CBS. Offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 2013. Side 9.

[2,2] Analyse udarbejdet af Centre for Economic and Business Research, CBS. Offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 2013. Side 3.

[2,3] Analyse udarbejdet af Centre for Economic and Business Research, CBS. Offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 2013. Side 12.

 

Nivå, d. 8. december, 2014


Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Navn
 
E-mail
  

Vil du vide mere

Du er mere end velkommen til at kontakte os. Vi kontakter også gerne dig, hvis du angiver dit navn og telefonnummer eller e-mail her:

Navn
Telefon
E-mail
Firma
Vedr.


For mere info kan du kontakte

Rune Bak Jensen

på 70107005 eller rbj@mnetworks.dk