Virtualisering

Virtualisering kan bruges som et strategisk redskab i proffesionelle miljøer til at øge driftsstabiliteten og nedbringe omkostningerne

Virtualisering kan bruges som et strategisk redskab i proffesionelle miljøer til at øge driftsstabiliteten og nedbringe omkostningerne - hos M Networks anser vi virtualisering som det første skridt på vejen mod adskillelse af fysiske enheder med virtuelle enheder, og vi forventer, at virtualisering i fremtiden vil indgå som en naturlig del af operativsystemet.

 

Anvendelse

Virtualisering danner rammer om en brugervenlig og sikker konsolidering og gør det bl.a. nemt at udarbejde en forsvarlig "disaster recovery" plan

 

Forretningsværdi

Udnyt hardwarekapaciteten optimalt og brug ressourcerne, hvor der er brug for dem.

 

Mulighederne med virtualisering

Med virtualisering er det muligt at køre flere virtuelle servere (eksempelvis windows og linux) på én fysisk server. Det gøres ved at installere et lag af software på den fysiske server (virtualiseringslaget), og så køre de virtuelle servere oven på dette lag.

Servervirtualisering har mange fordele og kan bl.a. være nyttigt i en serverkonsolidering, i forbindelse med projekter eller ved opbygning af disaster recoveryløsninger. Andre fordele er, at virtuelle servere er uafhængige af hardware, og at arbejdstiden på udrulning af nye servere dermed skæres ned fra 4 timer til ca. 10 minutter.

Produkterne bag virtualisering

Produkterne til virtualisering kan som udgangspunkt inddeles i tre kategorier, der tilgodeser forskellige behov:

Første kategori
er software til mindre virtualiseringsopgaver, og denne kategori installeres ofte på en pc'ere eller på en lille server. Denne kategori anvendes ofte i testmiljøer samt miljøer, hvor den virtualiserede server ikke har kritisk betydning - f.eks. Microsoft Virtual Pc og VMware GSX

Anden kategori
er software til virtualisering på servere, og denne kategori er typisk installeret på en server med redundant hardware. Denne kategori anvendes ofte som platform til virtualisering i det normale driftsmiljø, hvor både filserver, mailserver og andre utilityservere er virtualiseret - f.eks. Microsoft Vitual Server, VmWare GSX og Virtuozzo

Tredje kategori
er software til enterprisevirtualisering. Denne kategori er typisk installeret på flere servere, der til sammen danner et samlet virtualiseringsmiljø. Denne kategori anvendes til at skabe et 100% redundant virtualiseringsmiljø, hvor servere uden nedetid kan flyttes fra den ene fysiske server til den anden fysiske server. I dette miljø kan ”næsten” alt virtualiseres - f.eks. VMware ESX

Spar omkostningerne til hardware

I en virtuel infrastruktur kan man bruge sine ressourcer (eksempelvis CPU, disk, I/O og hukommelse) optimalt, og derfor har man brug for færre fysiske servere. 10 virtuelle servere på en fysisk server er et realistisk skøn - bemærk, at antallet kan variere afhængigt af den type programmer, der kører på de virtuelle servere og den valgte serverhardware

En printserver, der kun bruger 1% af sin CPU og 50% af sin hukommelse, er et rigtig godt eksempel på en server, der med fordel kan virtualiseres

 

Mindre elforbrug

Færre servere betyder mindre elforbrug. Også back-up elektricitet i form af UPS kan reduceres, og kølesystemet behøver ikke arbejde så hårdt

Virtualiseringsteknologien betyder besparelser på Disaster Recoveryløsningerne, fordi de bliver enklere og lettere. Virtuelle servere er repræsenteret i form af filer og er derfor nemmere at håndtere (back-up, flytning fra en fysisk server til en anden etc.)

Få et billigt testmiljø

At teste virkningen af sikkerhedsopdateringer til serveren er lettere med virtualisering, fordi man altid kan returnere til en vituel serverkopi før installationen. Test af nye programmer og kopier af produktionsmiljøet er nemt og kræver ikke en masse identisk hardware.

 

IT-fleksibilitet

Opsætning af en ny server på ny hardware tager normalt 4-6 timer, og dette kan med virtualisering reducers til 10 minutter eller mindre, fordi det at skabe en ny server nu kan gøres med et par klik på musen. Med virtualisering er din viksomhed derfor bedre stilliet og mere fleksibel, når det er vigtigt, at nye softwareløsninger kommer i brug med det samme.

 

Ønsker du yderligere oplysninger om produktet eller hvordan det optimalt anvendes i din virksomhed, kontakt os venligst for en yderligere drøftelse.


Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Navn
 
E-mail