Drift & Support

Velfungerende it-systemer har stor betydning for virksomhedernes økonomiske, kommunikative og sikkerhedsmæssige opsætning. Alt for ofte får virksomheder ikke udarbejdet en it-strategi, der tager tilstrækkelig højde for overvågning af kritiske systemer. Hos M Networks agerer vi proaktivt og er i løbende dialog med vores samarbejdspartnere og kunder. På den måde får vores konsulenter dannet sig et overblik over virksomhedens opgavemæssige udfordringer og dertilhørende behov for drift af systemer og support af medarbejdere.

Services Driftsaftale Outsourcing 

Selv mindre driftsforstyrrelser kan være til stor irritation for medarbejdere 

Hos M Networks er det ikke udelukkende de større projekter, der vægtes højt. Mindre opgaver som toner til en printer og konfiguration af en brugers Lync-opsætning står ligeledes højt på prioriteringslisten. Konsekvenserne af selv mindre mangelfulde systemer kan være til stor gene for medarbejdernes daglige arbejdsrytme. 

For advokaten kan laptoppen inden retsmødet melde fejl på harddisken. For vvs-montøren kan defekte mobile enheder forhindre indtastning af gennemførte opgaver. Og for den fuldmægtige i kommunen kan periodisk overbelastning af økonomisystemer have negativ indvirkning på de deadlines, der vedrører udarbejdelse af budgetter.

 

God ledelse skaber effektiv support og forståelse for virksomhedernes udfordringer  

Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor medarbejdere og ledelse har gode muligheder for at sparre med hinanden i forhold til de daglige opgaver, er i høj grad med til at skabe en effektiv drift- og support afdeling. Her spiller elementer som feedback fra virksomhederne og dokumentation af gennemførte opgaver en væsentlig rolle.

Projektledelsesmetoder hører til blandt de værktøjer, som vi i M Networks gør brug af. I praksis har det den betydning, at opgaver påbegyndes og afsluttes inden for en kortere tidsramme. Dertil sikrer vi os gennem kvalificeret rådgivning, at medarbejderne får maksimalt udbytte af deres arbejdsstationer. Her tænkes der eksempelvis på stabilitet og hastighed, det trådløse netværk, eller hvis laptoppen kan have gavn af en opgradering til SSD-harddisk.   

Direkte support, hvor M Networks aflægger besøg hos virksomheder på ugentlig basis, har gennem årene vist sig at have en positiv effekt i forhold til forebyggende indsatser. Her har den øgede grad af tillid medvirket til, at det er de rigtige spørgsmål, som ser dagens lys. Resultatet er færre fejl og iværksættelse af tiltag, der bl.a. tager højde for fremtidig skalering af virksomhedens miljø, forbedring af brugerkonfigurationer samt opdatering af relevante applikationer.

 

Hvad får virksomheden med en drift- og supportaftale hos M Networks?  

 

Support- og driftsaftale

Hos M Networks er nøgleordet fleksibilitet, når det gælder indgåelse af en driftsaftale. Her har vores nordiske, europæiske og amerikanske samarbejdspartnere mulighed for at indgå en aftale, der inkluderer totalløsninger på overvågning af infrastrukturen, support til samtlige brugere og drift af servermiljø.  

Alternativt kan virksomhederne indgå en mere afgrænset aftale, hvor de mest kritiske miljøer overvåges. Dette gælder eksempelvis kapacitet og funktionalitet på mailservere. Derudover ydes der support til udvalgte brugerværktøjer, hvilket inkluderer tablets, smartphones og enheder til hjemmearbejdsplads. 

 

Hosting & Outsourcing 

Hosting og outsourcing spiller naturligvis også et centralt omdrejningspunkt i forbindelse med indgåelse af SLA-aftaler. De forskellige løsninger inkluderer bl.a., at virksomheder kan leje sig ind på M Networks infrastruktur. Alternativt en kombineret model, hvor virksomheden både benytter eget miljø samt M Networks eller en af de mange cloud-løsninger, der kan tilkøbes hos større udbydere som Microsoft, Amazon og IBM. 

 

Patch Management 

Patch management og opdatering af virksomhedens systemer udgør ligeledes et af de elementer, som der kan gøres brug af i en serviceaftale. Adskillige af vores samarbejdspartnere har haft stor gavn af netop denne type service, da patch management kan være en kompleks affære, hvor der er en række faktorer, som er vigtige at tage hensyn til. 

Disse faktorer inkluderer miljøets historik og dato for opsætning. Dertil de applikationstyper og browserversioner, der indgår i kundens miljø. Endelig spiller automatiseringsprocesserne i forbindelse med opdateringer en vigtig rolle. Her er det vigtigt at vurdere, hvorvidt opdateringer fra større softwareudbydere er integrerbare med virksomhedens individuelle løsninger. Dette kunne eksempelvis være regnskabssystemer, som for mange virksomheders vedkommende er designet til udførelse af unikke opgavetyper.  

En drift- og serviceaftale kan bl.a. indeholde overvågning og vedligeholdelse af:

•    Servere, eller Netværksudstyr som Firewalls - inkl. opdatering og fejlrettelser.
•    Fil.
•    Print.
•    Mail.
•    Database.
•    Antivirus.
•    Backup inkl. opdatering og fejlrettelse.
•    Helpdesk og Support.
•    Brugersupport vedr. systemet og anvendte programmer.
•    Rådgivning og optimering.
•    Daglig optimering og løbende rådgivning i forbindelse med implementering af løsninger og IT systemer.

 

Hvordan reagerer vi i tilfælde af fejl eller nedbrud?  

Hos M Networks yder vi support til vores kunder 365 dage om året. Uden for normal arbejdstid kan vi kontaktes på vores vagttelefon, som er døgnbemandet. 90 % af vores kundesager er vi i stand til at håndtere remote. I de tilfælde, hvor vi sender en konsulent ud, tilstræber vi, at vedkommende har et indgående kendskab til virksomhedens miljø. Derved optimeres de forhold, der omhandler fejlfinding og initiering af recovery orienterede løsninger.  

Med vores brede kundesegment og erfaringskapacitet er vi i stand til at udbedre fejl og mangler hos langt de fleste typer virksomheder. Dette gælder eksempelvis, hvis et boligkontors VMware ekspert er på ferie. Her rykker en af M Networks VMware certificerede konsulenter ud og kan i nogle tilfælde være fremme inden for en halv time.   

Fejlfindingen, der påbegyndes remote og dernæst onsite, inkluderer symptombehandling og brugernes omgang med det defekte miljø. Evnen til at lytte og notere virksomhedens problemstillinger er altafgørende i forhold til hurtig udbedring af de fysiske eller virtuelle skader, som måtte være opstået.   

Som sla-kunde med en fast aftale har virksomheder adgang til en udvidet pakke, der bl.a. omfatter fejlfinding og recovery på mailservere, netværk, firewalls, arbejdsstationer og identifikationsværktøjer. Faste sla-kunder hos M Networks prioriteres med forrang i tilfælde af væsentlige fejl eller nedbrud på infrastrukturen.  


Kontakt os og hør mere om, hvilke løsninger vi kan tilbyde din virksomhed 

I forbindelse med indgåelse af nye serviceaftaler inviterer vi altid vores samarbejdspartnere til møde i vores naturskønne omgivelser på Lyngebækgård. Her har i mulighed for at stifte bekendtskab med vores nyetablerede drift- og supportcenter, der imødekommer de krav, der stilles af moderne virksomheder og det omkringliggende samfund. Derudover er i også velkomne til at stille spørgsmål og få demonstreret nogle af de rutinemæssige arbejdsgange, som vi tilbyder som en del af SLA aftalen.   

Alternativt takker vi gerne ja til afholdelse af møder hos vores samarbejdspartnere. Her har vores konsulenter mulighed for at få et indblik i virksomhedens arbejdsgange og de processer, som er vitale i forhold til optimale it-løsninger.

 

 

 

 


Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Navn
 
E-mail
  

Vil du vide mere

Du er mere end velkommen til at kontakte os. Vi kontakter også gerne dig, hvis du angiver dit navn og telefonnummer eller e-mail her:

Navn
Telefon
E-mail
Firma
Vedr.


For mere info kan du kontakte

Miran Kurt

på 70107005 eller mk@mnetworks.dk