WEBSHOP +45 7010 7005

Servicekatalog

M Networks A/S > IT outsourcing > Servicekatalog
Virtuelt, simpelt og skalerbart backupsystem

M Backup (BaaS) er at M Networks tager ansvaret og tilbyder software, hardware, overvågning og analyse af skrækscenarier der kan forhindres net- op for jer. Vi kan tilbyde en bred vifte af ydelser, alt efter hvad jeres virksomhed/løsning kræver.

Skræddersyede løsninger

M Networks leverer Backup as a Service til en bred vifte af kunder. Uanset hvor jeres nuværende backup eller data befin- der sig i dag. Vi leverer BaaS til Jer der benytter On-Premise miljø, Hosted miljø, Housed miljø, Private Cloud og/eller Public Cloud. Backup-as-a-Service betyder at M Networks tager an- svaret og tilbyder software, hardware, overvågning og disaster recovery test for jer. Vi kan tilbyde en bred vifte af ydelser, alt efter hvad Jeres virksomhed/løsning kræver.

Er din ’BACKUP’ fremtidssikret?

Prøv Backup gratis i 30 dage

Med backup fra M Networks skal du kun bruge ét abonnement på
backup, uanset hvor mange brugeres computere, tablets eller servere,
du skal tage backup af.

Du skal ikke oprette forskellige brugerkonti eller adgange til individu-
elle enheder.

Du skal ikke købe forskellige typer backup afhængig af, om det er en
server eller en iPad, du vil sikre.

Du skal bare vælge, hvad der skal tages backup af, og købe den pakke
med lagerplads, der passer til dit behov.

Så er du sikret.

INFRASTRUKTUR

M Networks kan bistå Jer med rådgivning om- kring hvilken backup software, der skal benyttes og hvor tit der skal tages backup. Vi stiller soft- ware og agent til rådighed, så I ikke skal tænke på kapacitetsudfordringer, opsætning af raid eller hardware vedligeholdelse.

  • Backup software
  • Opsætning og konfigurering
  • Afregning efter forbrug

ADMINISTRATION

Vores kompetente driftscenter overvåger, fejlfin-
der og vedligeholder daglige backup jobs. M Net-
works tester Jeres backup, så den altid kan rulles
retur komplet. Vi kan supportere stort set alle
typer af backups og vores mange års erfaring
med drift og vedligeholdelse af backup, giver Jer
en tryghed omkring Jeres backup. Vi kan suppor-
tere Jeres nuværende backupløsning, eller tilby-
de jer BaaS-Infrastructure, hvor vi også tilbyder
opsætning.

  • Daglig kontrol af backup
  • Drift og vedligeholdelse
  • Support

DISASTER RECOVERY PLAN

M Networks tilbyder rådgivning til at få udarbej-
det en disaster recovery plan for backup, samt
vedligehold og test af denne.

Da udbredelsen af ransomware og malware er i
konstant vækst, er det vigtigt at have en disaster
recovery plan. Denne ydelse skræddersyes efter
kundens behov og vi tester disaster recovery ved
at genetablere seneste backup i separat miljø og
validerer data og funktionalitet.

  • Restore test
  • Restore dokumentation

Så er det bare – hvor lang tid kan Jeres virksom-
hed tåle at være ”nede?”