WEBSHOP +45 7010 7005

Licenser

For mange virksomheder kan det være et stort irritationsmoment at skulle holde styr på de mange licensregler, der relaterer sig til administration af diverse hardware og software produkter.

Den gældende lovgivning på licens-området er særdeles kompleks, og virksomheder kan virkelig komme galt afsted, hvis ikke de opfylder betingelser i henhold til indgåede aftaler med forskellige IT-leverandører.

Hos M Networks har virksomheder mulighed for at modtage rådgivning om, hvilke licens-løsninger, der er mest hensigtsmæssige i forhold til udvikling af kerneforretning.

Overtrædelse af licensreglerne

Dyrt bekendtskab

I foråret 2013 afslørede Computerworld efter aktindsigt, at danske myndigheder indbetalte 67,5 millioner kroner i ekstraregninger til forskellige it-distributører.

Computerworld forsøgte ligeledes at afdække private virksomheders problemer med efterbetalinger. Her var der ingen af de adspurgte virksomheder, som var interesseret i at medvirke i undersøgelsen.

Ifølge Jyllands-Postens artikel tegner der dog sig et billede af, at private virksomheder også kæmper med efterbetalinger. I artiklen henvises der til en amerikansk undersøgelse, hvoraf det fremgår, at ca. 25 % af de 178 adspurgte virksomheder, i forbindelse med kontrolbesøg, måtte gribe til pengepungen og betale ekstraregninger svarende i størrelsesordenen til de danske myndigheders efterslæb.

Hvorfor er licens-reglerne så komplicerede?

Der findes mange gode forklaringer på, hvorfor licensregler er vanskelige at administrere. Et bud er, at virksomheder i dag stiller store krav til de forskellige it-produkters funktionalitet.

Dertil følger kravsspecifikationerne, som skal matche produkternes diversitet og fleksibilitet. Her vil kritiske røster dog mene, at der blot er tale om dårlige undskyldninger fra distrubutørenes side, og at det i virkeligheden handler om manglende gennemskuelighed samt maksimering af profit.

Blandt de typiske årsagsforklaringer til, at virksomheder går galt i byen, når det gælder licens-regler er eksempelvis, hvis der skal betales for licens til et program, som både skal håndtere en server og en pc. Her skal der som oftest også betales en ekstra licens til den indbyrdes kommunikation mellem de to it-elementer.

Andre typiske årsagsforklaringer til ekstraregninger omfatter bl.a. flytning af data mellem forskellige systemer, at antallet af transaktioner i en applikation er højere end forventet eller, at et stykke software flyttes fra en pc til en tablet.

Vi skaber gennemsigtighed og økonomisk råderum

Hos M Networks har virksomheder mulighed for at indgå en serviceaftale, hvor vi står for håndtering af licensaftaler med IT-distributører, herunder Microsoft, Veritas, Symantec, HP, ePac, IBM og mange flere. I forbindelse med indgåelse af en aftale udarbejder vi en forundersøgelse, hvor virksomhedens behov afdækkes.

For os er det utroligt vigtigt, at I som virksomhed ikke betaler mere end højst nødvendigt. IT er nemlig et middel og ikke et mål i sig selv.

Derfor er det vigtigt, at rederier, bankvirksomheder, advokatkontorer, dyreværns- og menneskerettighedsorganisationer får mulighed for at fokusere på det, de er gode til, og på den måde får skabt vækst og værdi til gavn for det omkringliggende samfund.

Licensaftaler til hardware- og software produkter omfatter en række problemstillinger, der er vigtige at tage i betragtning, når virksomheden skal definere opbygning af IT-infrastruktur.

Nedenunder følger nogle af de spørgsmål, som indgår i en serviceaftale, og som M Networks håndterer for danske og internationale virksomheder:

  • Hvornår udløber licenserne?
  • Hvordan forlænges licensaftalerne?
  • Hvordan opnår virksomheden en favorabel pris?
  • Kan det betale sig for virksomheden at opgradere?

Umiddelbart virker ovenstående spørgsmål tilforladelige, og for virksomheden til at administrere. Men i daglig praksis kan det have store konsekvenser for de daglige arbejdsgange, hvis beslutninger træffes på et forkert oplysningsgrundlag.

Eksempelvis i forbindelse med opgradering af softwareapplikationer kan virksomheder komme ud for, at implementering af ny infrastruktur ikke fungerer i samspil med eksisterende systemer.

Her er det særdeles vigtigt, at der udarbejdes en grundig forundersøgelse, herunder udførsel af test, interviews med medarbejdere, der skal gøre brug af opdateringer samt en gennemgang af de nye økonomiske vilkår.

Med en serviceaftale hos M Networks håndterer vi opgradering af licenser og it-infrastruktur. Vi bestræber os altid på at målrette vores ydelser den enkelte kunde.

Hvis der er tale om en mindre dansk virksomhed, som kun har et minimum af behov i forhold til tildeling af software og hardwarelicenser sørger vi for at holde prisen på et absolut minimum. Hvis der derimod er tale om en større global virksomhed, hvor de transnationale udfordringer kræver komplekse løsninger, indretter vi serviceaftaler således, at der tages højde for gældende lovgivning i de respektive lande.