Design & Installation

Design- og installationsfasen har afgørende betydning for opbygning af virksomhedens it-infrastruktur. Det er her, at fundamentet bliver lagt og danner grobund for udvikling af virksomhedens øvrige it-løsninger.

Ydelser Design Installation


Høj faglighed og differentieret kundegrundlag baner vejen for gode løsninger 

MNetworks konsulenter kan tilbyde en høj faglighed og viden fra mange og forskellige virksomheder, og tilbyder en løsning, der tager hensyn til netop din virksomhed.

I design- og installationsfasen spiller erfaring, faglighed og kendskab til forskellige virksomheders it-infrastruktur en afgørende rolle.  

M Networks’ konsulenter har mange års erfaring fra forskellige brancher. Det betyder, at vi kan tilbyde viden fra mange forskellige brancher, der gør det nemmere at sparre omkring løsningerne.  

Det betyder også erfaring med, hvor meget arbejde, der kræves. Vi kan forudse tidsforbruget og dermed overholde deadlines i forbindelse med implementering af nye løsninger. En faktor, vi ved, der er vigtig for vores kunder.

Lige nu arbejder vi med at implementere løsninger fra nogle af følgende brancher: Advokatkontorer, banker, arkitekter, skoler og interesseorganisationer.

 

Foranalyse – Det skal du være opmærksom på

I forbindelse med udarbejdelse af foranalyse er der en række elementer, som virksomheden skal medregne i opsætning og implementering af den valgte løsning. Her spiller antal brugere, performance og sikkerhed en vigtig rolle. Derudover skal der tages højde for valgte produkter og operativsystemer, herunder løsninger med Microsoft, Citrix og VMware. 

Eksempelvis skal virksomheden i forbindelse med opsætning af Microsoft Exchange være opmærksom på de kapacitetsmæssige behov. Her foretager vi kapacitetsberegninger, der tilpasses virksomhedens fremtidige udfordringer i forhold til antal brugere og samspil med andre Microsoft-løsninger.  

Andre eksempler på design og installationsmæssige faktorer, der er vigtige at tage i betragtning, inkluderer bl.a. hardwarestruktur og virtualisering. Her tænkes der især på, om en løsning med Hyper-V eller vSphere er at foretrække. 

Indkøb af licenser spiller ligeledes en vigtig rolle, da der her er en række regler og specifikationer, som virksomheden skal leve op til. Her udarbejder vores konsulenter en strategi for løbende opdatering, ny lovgivning og beregning af fremtidige licensindkøb.

 

Vidensdeling – vejen til stabilt driftsmiljø 

I design og installationsfasen er det vigtigt, at virksomhedens ansatte har mulighed for at arbejde uforstyrret, alt imens der pågår omlægning af it-infrastrukturen.  

Fokus på kommunikation mellem projektkonsulenten og virksomhedens it-ansvarlige er afgørende for, at installationsmæssige tiltag udføres i korrekt rækkefølge, og at gennemførelse af test foregår i et sikkert miljø uden risiko for fejl eller nedbrud. 

Hos nogle virksomheder er der et stort ønske i forhold til det at blive inddraget i selve design og installationsfasen. Her har medarbejderne mulighed for at blive guidet gennem de enkelte trin og eksemplevis blive oplært i brug af de forskellige funktioner i Office 365. Denne fase kan som oftest både gennemføres remote eller onsite alt efter den enkelte virksomheds behov.

For konsulenterne i M Networks er det særdeles vigtigt, at der ved implementering af nye it-løsninger, er tale om et ligeværdigt samarbejde, hvor virksomhedens it-ansvarlige og øvrige medarbejdere har mulighed for at stille kritiske spørgsmål.  

I sidste ende er det virksomheden og dets ansatte, som skal gøre brug af de forskellige tiltag. Derfor er det magtpåliggende, at den enkelte medarbejder får fuld valuta for pengene og med de nye værktøjer kan være med til at udvikle virksomhedens kerneforretning.


Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Navn
 
E-mail
  

Læs mere..

  Kapacitet & Optimering

  Fejlfinding & Recovery

  Sikkerhedsanalyse


Vil du vide mere

Du er mere end velkommen til at kontakte os. Vi kontakter også gerne dig, hvis du angiver dit navn og telefonnummer eller e-mail her:

Navn
Telefon
E-mail
Firma
Vedr.


For mere info kan du kontakte

Rune Bak Jensen

på 70107005 eller rbj@mnetworks.dk