Kapacitet & optimering

Kapacitet kan planlægges og optimeres. I de fleste virksomheder skal der tages højde for kapacitet i forbindelse med planlægning af opgraderinger eller større ændringer i organisationen. De kapacitetsmæssige erfaringer vi har tilegnet os i M Networks vil vi gerne dele ud af til potentielle samarbejdspartnere.

Ydelser Kapacitet Optimering

 

Kapacitet tilpasset virksomhedens reelle behov

Tilpasning af kapacitet omhandler virksomhedens driftmiljø. Her er det vigtigt, at den enkelte konsulent gennemgår miljøet med kritiske øjne. Ofte kører virksomhedens systemer med en forholdsvis høj performance og dertil følgende driftstabilitet. Men i langt de fleste tilfælde er der ressourcer at hente, når det gælder optimering af virksomhedens kapacitetsmæssige ydeevne.  

Højere ydeevne inkluderer bl.a. udvidelse af servere, flere ram, omlægning af netværk og flytning af servere til rack. For virksomheden er det magtpåliggende, at der både tages højde for de kortsigtede og langsigtede skalerbare udfordringer.  

Eksempelvis hvis en virtuel server skal skaleres op på datatrafik eller backup. Her skal der tages hensyn til antallet af interne og eksterne brugere og deres interaktion med hinanden.
 

Skalering i skyen – Det skal du være opmærksom på  

I takt med, at cloud computing vinder frem flyttes betydelige dele af skalerbare ændringstiltag ud i skyen. Den umiddelbare fordel er hastighed, hvor tidsfaktoren reduceres, da virksomheden slipper for at tage stilling til en række problemstillinger, der vedrører indkøb af hardware.  

Ulempen kan være prisfaktoren, som rammer virksomheden hårdt, hvis ikke der tages hensyn til de langsigtede tiltag, der rækker mere end 5 år ud i fremtiden. Hos flere af de større cloud-udbydere har virksomhederne mulighed for at tilkøbe sig en række standardpakker, der dækker de basale behov.  

For nogle virksomheder rækker behovet dog ud over standardiseringspakkerne, hvilket kan skabe uforudsete økonomiske omkostninger. Eksempelvis kan skalering af sql-servere i skyen resultere i en økonomisk byrde, som for virksomhedens vedkommende begrænser mulighederne for investeringer i den resterende del af infrastrukturen.
 

Serviceaftale hos M Networks – Vi holder styr på kapaciteten 

I forbindelse med indgåelse af serviceaftale sørger vi for, at jeres hardware/software matcher de udfordringer som virksomheden står overfor til hverdag. Dermed får virksomheden mere tid til at fokusere på kerneforretning og  minimerer samtidig antallet af problemstillinger, der vedrører mangelfulde IT-systemer. 

Vores Operation & Support står altid til rådighed og er klar til at øge eller mindske jeres kapicitetsmæssige behov. I tilfælde af fejlmelding har vi en lang række af systemer og værktøjer, som sørger for, at ydeevnen af jeres hardware/software kører på forsvarlig vis og med en tilpas driftsmæssig kvalitet.

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Navn
 
E-mail
  

Læs mere..

  Fejlfinding & Recovery

  Design & Installation

  Sikkerhedsanalyse


Vil du vide mere

Du er mere end velkommen til at kontakte os. Vi kontakter også gerne dig, hvis du angiver dit navn og telefonnummer eller e-mail her:

Navn
Telefon
E-mail
Firma
Vedr.


For mere info kan du kontakte

Rune Bak Jensen

på 70107005 eller rbj@mnetworks.dk