WEBSHOP +45 7010 7005

Rådgivning

Professionel og kompetent IT-rådgivning

IT-sikkerhed hører til blandt vores kerneydelser

For at sikre virksomhedens IT-infrastruktur er det vigtigt med et konstruktivt samarbejde mellem M Networks konsulenter og vores samarbejdspartnere. Her spiller specialisering i forhold til kompetencer og produkter en vigtig rolle.

Rådgivning, der omfatter cloud-computing, licenser og IT-sikkerhed hører til blandt de kerneydelser, hvor M Networks konsulenter implementerer løsninger hos virksomheder i ind- og udland.

Specialiseringsgraden må dog ikke være større end, at konsulenterne er i stand til rådgive samarbejdspartnere om ydelser, der ligger uden for deres eget kerneområde. På den måde sikres fleksibiliteten i de implenterede løsninger, og at virksomhederne ikke stilles overfor nye medarbejdere, hver gang infrastrukturen skal opgraderes.

Nærhed og fortrolighed er vigtige egenskaber

Det er vores mål, at være virksomheds IT afdeling, hvor virksomhederne kan få den totale leverance fra udstyr til konsulentydelser. IT skal ikke blot understøtte virksomheden – it skal implementeres og være en naturlig del af forretningen.

For rigtig mange virksomheder er IT synonym med problemer, omkostninger og konstante udfordringer. Sådan behøver det ikke være. Godt begyndt er halvt fuldendt – og vi ved, at tiden i virksomhederne er kostbar.

Derfor skal der træffes rigtige beslutninger fra starten, så ressourcer – i ordets bredeste forstand, bruges fornuftigt. Vi hjælper virksomheder i gang, og på rette vej, ved at vejlede og træffe korrekte og bæredygtige tekniske valg.

Vi rådgiver både nystartede og etablerede virksomheder

For nystartede virksomheder er det vigtigt at komme godt fra start med en IT-strategi, der er både økonomisk og teknisk velfunderet. Lige så vigtigt er det for etablerede virksomheder at kigge infrastrukturen igennem med jævne mellemrum, for at belyse problematikker, der kan løses med ny teknologi eller optimering af allerede implementerede løsninger. På den måde kan vi sørge for at jeres IT-løsninger er rentable og stemmer overens med jeres strategi for fremtiden.

Jeres behov er det vigtigste

Jeres behov er altafgørende for os, for at vi kan foreslå den bedst mulige løsning både teknisk, økonomisk og fremtidssikret. Derfor starter ethvert samarbejde med M Networks med en tilbundsgående undersøgelse af jeres virksomhed og branche, både nu og i fremtiden. På den måde får du rådgivning, der skaber mest mulig værdi for din virksomhed. Vi rådgiver om indkøb af hardware, der passer bedst muligt til jeres behov både nu og i fremtiden. Derudover tager vi kontakt til brancheorganisationer, leverandører med mere så standarder samt krav overholdes og tvivlsspørgsmål minimeres.

Kontakt os på:

+45 7010 7005

Brian Oldenborg

Teamleder, Senior systemkonsulent
bo@mnetworks.dk

Brian Bøggild

Senior systemkonsulent
bb@mnetworks.dk

Allan Clausen

Senior systemkonsulent
ac@mnetworks.dk