Skip to main content

Fra akutte problemer til struktureret forbedring og driftsassistance

I sommeren 2017 stod virksomheden, som er en større dansk (international) virksomhed med godt 800 medarbejdere og hovedsæde i Nordsjælland, med kritiske udfordringer og driftsstop på størstedelen af deres applikationer, herunder økonomisystemer, produktionssystemer mv.

Deres specialister var taget på sommerferie, og havde desværre efterladt udfordringer, som viste sig at være ganske kritiske.

M Networks blev fundet og valgt som løsningspartner. Dialogen startede og de indledende vurderinger om fejlårsag, samt mulig løsning blev skitseret og effektueret. Valget stod reelt mellem genskabelse af alle databaser og systemer, eller struktureret fejlfinding – det sidste blev foreslået og valgt.
Sommeren blev hurtig god igen, da fejlen forholdsvis hurtigt blev fundet, de aktuelle fejl blev løst og systemerne igen blev funktionelle og virksomme.

 

Et tættere og fast samarbejde etableres

Efterfølgende er der etableret et tættere og fast samarbejde, hvor databaseplatformen gradvist er blevet effektiviseret, struktureret og dele udskiftet og opgraderet. Der er gennemført databasekonsolidering, design og etablering af ny platform, udviklet driftsrutiner og håndbøger, samt naturligvis etablering af proaktiv overvågning og sikkerhedsrutiner.

Nutiden sætter rammen for fremtiden

Platformen driftes og udvikles i dag i et tæt samarbejde.

 

FAKTA 

400 Microsoft SQL databaser
25 Microsoft SQL databaseservere inkl. redundante løsninger
Godt 8TB data

Har I brug for support?