Skip to main content

IT udvikling

”Det rette værktøj er det halve arbejde” er reelt også et godt princip for nutidig softwareudvikling.
Her bruger du ej heller en skruetrækker til at slå søm i med, men et passende program til den rette opgave.

Det er sammenspil og den underliggende data det drejer sig om, hvor systemerne spiller tæt sammen for at underbygge arbejdsprocesser på tværs af organisationen, ud fra en strategi om at brugerne samtidig skal arbejde i så få og velkendte programmer som muligt.

IT-UDVIKLINGSPROJEKT BLEV EN SUCCES MED ON-SITE IT-KONSULENTER

Kompetent IT leverandør, Welltec A/S har ved flere lejligheder gjort brug af M Networks’ IT services, hvad enten det har været rådgivning, support eller projekter, og vi har hver gang oplevet en professionel tilgang til tingene. M Networks får derfor vores varmeste anbefalinger.

ALLAN SCHMIDT IT Operation Manager – Welltec A/S

Vores IT udviklingsteam består af:

√ Konsulenter

√ Systemkonsulenter

√ Udviklere

√ Projektledere

√ Arkitekter

LÆR OS LIDT BEDRE AT KENDE

Hvordan arbejder vi 

På det praktiske plan sidder en del af leveranceteamet altid tæt sammen med kunden, for at underbygge og sikre et tæt sammenspil, samt agil og kompetent afklaring på forandringer og ændringer. 

Udviklingsmæssigt anvender vi de teknologier og platforme der dækker og understøtter projektet bedst og skaber det bedste resultat på den lange bane. Her tages særligt hensyn til kundens eksisterende teknologivalg, driftsomkostninger og naturligvis stabilitet og udviklingshastighed. 

Vores syn på udvikling og teknologi

Fremtiden kommer hurtigere end planlagt, hvilket i meget stor grad påvirker valget af teknologi, for hvem ønsker at stå med en platform udviklet uden fremtidsperspektiv i kontrast til en platform bygget på teknologi, der i høj grad øger agiliteten og understøtter virksomhedens udvikling og fremtid. 

Udvikling i balance, består i vores optik af: 

 Valg af rette teknologi og platform 

 Analyse og procesforståelse 

 Vi skal kunne erstattes 

 Governance; leverance, planer og økonomi 

VORES PROCES

Indledende snakke

I de indledende snakke får vi sporet os ind på jeres virksomhed og den udfordring I står overfor. I teorien kan alt bygges, men udgangspunktet starter på baggrund af en gennemarbejdet ’business case’, som afklarer både behovet, teknologien, gevinster, leverancen og naturligvis de økonomiske rammer. 

Det at forstå kundens forretningsprocesser, uanset type og kompleksitet er fundamentet for værdiskabende softwareudvikling, men er også en krævende opgave. Vores leverancemodel tager udgangspunkt i udfordringen, ved at stille den rette organisering til en given opgave, hvor der er stor fokus på nærvær, nærhed og kundedrevet udvikling og naturligvis det rette kompetencematch. 

Løsningen

For at levere den bedste løsning for til netop jer, har vi forskellige redskaber i vores værktøjskasse, som vi benytter.

Analyse

Analyse af systemer og tilhørende data gennemgås og mappes, primært i forhold til vurdering af hvilken værdi der ligger gemt i data. Data undersøges for mulig sammenhæng samt integrationsmulighed. 

Workshops

Vi afholder forskellige typer af workshops afhængigt af jeres situation. Eksempler på disse er:

Workshop med fokus på processer og funktioner
Her arbejder vi primært med de underliggende processer, funktioner og brugerroller. Workshoppen afholdes fysisk i et mix af forklaring, forståelse, evaluering og dokumentation. 

Workshop med fokus på platform, teknologi og udviklingsretning
Her arbejder vi primært med evaluering, præsentation og løsningsmodeller i forhold til teknologier og platforme. Workshoppen afholdes typisk efter en indledende workshop hvor der er opbygget en grundlæggende forståelse, som kan lægges til grund for beslutninger vedr. teknologier og platforme.

Workshop hvor vi får data til at tale
Her arbejder primært med resultatet fra ”Analyse af data og integrationer”, hvor perspektiver og gennemgang af hvilken info vi reelt kan få ud af data gennemarbejdes. 

Prototyper

”Vi ser bedst med fingrene”, hvorfor der for applikationer altid er besparelser at hente i forhold til at anvende funktionelle prototyper som udgangspunkt for udvikling og programmering.

Evaluering og test

Code Review 
Er koden nu godt skrevet?, håndteres fejl korrekt og er koden stabil og sikker? Dette er en del af de emner og hjørner der kan afklares i forbindelse med et ”Code Review”, hvor applikationer, integrationer mv. kodemæssigt gennemgås og evalueres. 


Test 

Struktureret test er nøglen til stabilitet, hvorfor strukturerede testforløb med anvendelse af automatiseret test og manuelle test-cases er et af flere af vores værktøjer. 

KONKRETE UDVIKLINGSPROJEKTER

Til dig, der kender til IT-udvikling, har vi samlet en række konkrete eksempler på udviklingsopgaver og projekter som vi løser. Og til alle jer andre – lad jer endelig ikke skræmme. Når du taler med os, taler vi ikke kodesprog. 

Design og udvikling af klassiske webservices til understøttelse og eksponering af programfunktioner og forretningslogik, til integration af data mellem systemer, samling af webservices i struktur samt kodeoptimering af eksisterende løsninger.

#gRPC, #REST og #WCF

Design og udvikling af Azure funktioner til understøttelse af webopkald og eksponering af programfunktioner og forretningslogik, ofte for programmer og services leveret som SsaS løsning, herunder økonomisystemer og CRM systemer, hvor der er behov for at udvide logikken og øge funktionaliteten.

Design og udvikling af dataintegration, hvor forskellige komponenter herunder webservices, kø-systemer mv. inkorporeres i en samlet løsning for at opnå tidstrohed og leverance af data mellem systemerne. En hybrid integration anvendes ofte i dag som brobygger mellem legacy systemer og cloud-løsninger.

#RabbitMQ, #AzureMessageBus, #KAFKA

Design og udvikling af APP’s til mobile devices, herunder APP’s til Apple og Android platformen. Udvikling fra relativt simple APP’s til mere komplicerede APP’s til håndtering af loyalitetsprogrammer, handel og lignende funktioner.

Klassisk dataintegration med SQL Server Integration Services (SSIS) og tilhørende programmering, hvor forskellige behov relativt nemt dækkes med eksisterende og kendt teknologi ofte suppleret med udvidelser til SSIS platformen med forskellige tredjeparts værktøjer. Grundlæggende arbejdes der ud fra en ”no code” hvor funktionaliteten opnås ved grafisk konfiguration, formel/scripts uden reel programmering. Vi er KingswaySoft partnere og at, vi sørger for at, skabe “no-code” data drevet miljøer.

#SSIS, #KINGSWAY, #CDATA

Udvikling og design af klassiske Windows programmer (APP), hvor der udvikles et front-end program, typisk til bagvedliggende webservice. Behovet kan være at udvide eksisterende programmer med nye funktioner eller udvikling af selvstændige programmer med egen funktionalitet.

Design og udvikling af web applikationer (funktionelle websider), hvor der udvikles en web-baseret grænseflade til understøttelse af forskellige behov. Her kan der kan være tale om simple funktioner til eksisterende webløsninger eller grundlæggende webbaserede systemer.

#RAZOR, #BLAZOR, #HTML5, #ASP.NET Core, JavaScript, TypeScript, SignalR, Real-Time streaming

Udvikling og design med Electronic Prototyping Platform / Single-Board Computers. Fra simple ønsker om digitale infostandere, kundetællere til delkomponenter som en del af ”Industri 4.0” hvor der indsamles data og automatiseres på en dynamisk og agil måde.

#RASPBARRY PI, #ARDUINO

Design og udvikling med Microsoft PowerPlatform, hvor der alt efter behov og tilhørende valg af platform, udvikles og opbygges en løsning baseret på anvendelse af komponenterne i Microsofts Power Platform, herunder funktioner der anvendes i Azure Logic Apps, PowerApps og PowerAutomate.

#POWERAPP, #AZURELOGICAPP, #POWERAUTOMATE

Real-Time kommunikation og streaming services til Real-Time opdatering af informationer hvad end det drejer sig om monitorering og alarmering, BI, statistisk data eller aflæsning af data i produktion som en del af IoT , automatisering eller robotics. 

#WebSockets og #SSE

BOOK ET MØDE

Book et møde med os, hvis du vil høre mere om hvordan vi kan hjælpe med IT udviklingsprojekter hos dig i den virksomhed du arbejder i.

Kontakt Kim på:

+45 2711 3728

Kontakt Peter på:

+45 3133 3000

KIM ALEXANDER NILSSON

Head of Consultancy & Development

RUNE BAK JENSEN

CEO

PETER CHRISTIAN LERCHE

Head of Data & Business Management

HENRIK HANSEN

Senior Account Executive
Har I brug for support?