Skip to main content

Persondatapolitik

M Networks’ persondatapolitik gælder for indsamling og brug af personoplysninger på mnetworks.dk og i forbindelse med køb, køb af ydelser og services og andre henvendelser til M Networks. M Networks er et IT-hus og sikkerhed har vores højeste prioritet. Vi har naturligvis etableret sikkerhedsforanstaltninger og efterlever de krav, der stilles i forhold til at sikre beskyttelsen af persondata. Vores behandling af dine personoplysninger er i overensstemmelse Databeskyttelsesforordningen Artikel 5 og 6.

Herunder finder du detaljerede informationer, bl.a. om hvilke personoplysninger der indsamles, hvad de bruges til og hvilke rettigheder du har. M Networks A/S er ansvarlig for behandlingen og kan til enhver tid kontaktes på GDPR@mnetworks.dk, hvis du har spørgsmål.

 • 1. Hvilke personoplysninger behandler vi?

  Herunder kan du læse, hvordan vi behandler og bruger de data, som bliver indsamlet i forbindelse med alle slags opt-ins (samtykke). Personkategorien af de oplysninger vi indsamler er almindelige, og det overordnede formål er at forbedre din oplevelse, og kvaliteten af den information du modtager.

  – når du som kunde handler via vores webshop eller direkte:

  Du skal i de fleste tilfælde afgive følgende oplysninger:

  • Firmanavn
  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Leveringsadresse

  Registreringen af disse oplysninger er en forudsætning for at købet kan gennemføres. I forbindelse med køb og henvendelser vil vi også gemme:

  • Købshistorik, bl.a. hvilken type vare eller tjeneste du har købt, og hvornår du købte dem
  • Servicestatus, servicehistorik, returneringer, reklamationer, reparationer samt eventuelle opgraderinger af produkter

  Hvis du har oprettet en brugerprofil i vores webshop, kan du vælge at logge på med dit brugernavn og din adgangskode, når du skal handle på webshoppen. Køb kræver, at du logger på.

  Ved oprettelse af en brugerprofil kræver vi, at du opgiver følgende oplysninger:

  • Personlige oplysninger
  • CVR-nummer
  • Postadresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse

  Du har mulighed for at markere, om du ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Du kan når som helst afmelde dig nyhedsbrevet igen ved at benytte et link nederst i nyhedsbrevet, som vil blive tilsendt via e-mail.

  Hvis du vælger at deltage i en kampagne, brugerundersøgelse osv. vil dette kunne betyde, at du opgiver yderligere oplysninger, såsom køn, fødselsdato, interesser m.v., afhængig af hvad der efterspørges i den enkelte kampagne eller brugerundersøgelse. Deltagelse i denne type undersøgelse er frivillig.

  Vi bruger såkaldte cookies og lignende teknologier, som genererer oplysninger, vi bruger til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden og til andre analytiske og statistiske formål. Disse oplysninger benyttes på et aggregeret niveau, men enkelte oplysninger vil kunne betragtes som personoplysninger på indsamlingstidspunktet, såsom din IP-adresse. Informationsindsamling ved hjælp af cookies er beskrevet mere udførligt i vores Cookiepolitik.

  -når du som kunde køber ydelser og services: 

  Når du som kunde køber ydelser og services, f.eks. Drift-og Support, Projektaftaler eller Generelt konsulentarbejde skal du vide følgende om vores behandling af dine personoplysninger:

  Vores behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens bestemmelser. Personkategorien af de oplysninger vi gemmer eller har adgang til er almindelige (f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer).

  -når du søger job hos M Networks:

  Vi er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig i forbindelse med en ansøgning om job; opfordret eller uopfordret, og som vi eventuelt også indhenter fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. Facebook og LinkedIn).

  Personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f.eks. navn og adresse), særlige (f.eks. cpr-nummer), eller følsomme (f.eks. straffeattest, helbredsoplysninger mm). Du skal give et frivilligt samtykke til afgivelse af særlige eller følsomme oplysninger.

 • 2. Hvad er grundlaget for at behandle personoplysninger?

  – når du som kunde handler via vores webshop eller direkte, samt køber vores ydelser og services:

  Vi er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger som vi modtager fra dig, og formålet er at levere vores varer og tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt at orientere dig om nyheder, funktioner og produktmuligheder. Retsgrundlaget for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at vi kan levere vores produkter til dig samt markedsføre nye ydelser/produkter.

  -når du søger job hos M Networks:

  Formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til et job. Retsgrundlaget er aftale/kontrakt, da det er nødvendigt for arbejdet i forbindelse med indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt.

 • 3. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

  – når du som kunde handler via vores webshop eller direkte, samt køber vores services og ydelser:
  • Opfyldelse af vores salgsrelaterede forpligtelser: Det omfatter opfyldelse af vores forpligtelser over for dig som kunde, herunder levering, relevant service, kundeopfølgning og besvarelse af spørgsmål samt opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lov.
  • Relevante råd samt tilbud til dig om opfølgning og tilbud: Vi vil benytte dine personoplysninger til at give dig relevante råd, opfølgning og tilbud på produkter og tjenester relateret til det, du allerede har købt hos os.
  • Oprette kundeprofil: Vi vil kunne oprette en kundeprofil baseret på købshistorik og tilgængelige oplysninger som grundlag for nyhedsbreve, produktinformationer, tilpasset markedsføring og købsanalyser. 
  • Administration af brugerprofiler: Vi har adgang til din brugerprofil for at kunne administrere dine kontaktoplysninger og eventuelle samtykker til at modtage vores nyhedsbrev, deltagelse i kampagner eller lignende.
  • Reklamationer og reparationer: Hvis du reklamerer over en vare eller beder os om at foretage reparation eller omlevering, skal vi bruge dine kontaktoplysninger for at kunne registrere reklamationen og gennemføre reparation eller omlevering.
  • Videreudvikling af tjenester og sikker drift: For at kunne videreudvikle vores tjenester og drive hjemmesiden på en god og forsvarlig måde er vi bl.a. afhængige af at kunne producere statistik om ting som trafik, køb og adfærd på hjemmesiden. Vi vil også kunne få brug for at få viden om svindel og at træffe modforanstaltninger.
  • Elektronisk markedsføring: Hvis du eksplicit har givet samtykke til det, vil vi benytte de personoplysninger, vi har om dig, til at sende dig tilbud og informationer om vores produkter. Vi bruger i den forbindelse bl.a. de informationer, vi har om dine tidligere køb, for at give dig tilbud, du efter vores mening kunne være interesseret i. Du kan når som helst give os besked om, at du ikke længere ønsker denne type henvendelser ved at kontakte os på GDPR@mnetworks.dk.
  • Kampagner og undersøgelser: Hvis du vælger at deltage i en undersøgelse, kampagne eller gå ind på hjemmesiden, kan du blive bedt om at angive personoplysninger såsom navn, adresse og/eller telefonnummer. Formålet er at kunne identificere dig, hvis du eksempelvis vinder en præmie.
  • Brug af eksterne leverandører: Hvis du bestiller eksterne tjenester, vil kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, vi har registreret om dig, kunne blive udleveret til leverandøren.
  -når du søger job hos M Networks:

  Vi anvender dine personoplysninger til at vurdere dine kvalifikationer i forhold til et evt. job.

 • 4. Hvem får adgang til dine personoplysninger?

  – når du som kunde handler via vores webshop eller direkte:

  I enkelte tilfælde får andre virksomheder adgang til dine personoplysninger:

  • Andre selskaber i koncernen: Personoplysninger vil blive delt med moderselskabet M Networks A/S, og i nogle tilfælde vil vi have behov for også at dele dine personoplysninger med andre selskaber i koncernen, f.eks. i forbindelse med kundeservice. De oplysninger, vi deler, vil modtagerselskabet ikke bruge til andre formål end dem, der er angivet ovenfor.
  • Offentlige myndigheder: Dine personoplysninger kan i særlige tilfælde blive udleveret til relevante offentlige myndigheder. En sådan udlevering vil kun finde sted, hvis vi er pålagt dette i henhold til gældende love og regler.
  -når du som kunde køber ydelser og services:

  Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere. 

  Nogle af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS, og alle vores databehandlere er godkendte i overensstemmelse med EU-kommissionens og databeskyttelsesforordningens krav.

  Udbudte ydelser hvor M Networks er forhandler af et produkt til kunden fra en af M Networks leverandører, og hvor der er en licens- eller brugsaftale, er forholdet vedrørende persondatapolitik mellem kunden og leverandøren direkte.

  -specielt omkring Online Backup, hosting mm:
  M Networks vil i visse tilfælde være databehandler for dig. Dette er tilfældet når du køber en service hos os, herunder Online Backup, hosting eller andre produkter som udbydes direkte fra M Networks, og som indebærer at M Networks opbevarer og/eller har adgang til dine data, som kan være personfølsomme oplysninger.

  Hvor det er nødvendigt indgås en særskilt databehandleraftale mellem M Networks og dig som kunde, hvor forholdet omkring databehandling er nærmere beskrevet. 

  -når du søger job hos M Networks:

  Oplysningerne kan videregives til eksterne modtagere, herunder vores rekrutteringsbureau, vores databehandlere, vores revisor o.l.

 • 5. Opbevaring og sletning

  – når du som kunde handler via vores webshop eller direkte:

  M Networks A/S opbevarer og sletter dine oplysninger i overensstemmelse med de gældende lovkrav. Oplysninger om køb vil som hovedregel blive slettet, når der ikke længere er behov for at gemme oplysningerne for at besvare kundehenvendelser og reklamationer, medmindre vi skal bruge oplysningerne til andre lovlige formål. Regnskabsloven og anden lovgivning kan i nogle tilfælde pålægge os at gemme visse typer informationer i længere tid.

  I stedet for at slette personoplysningerne, kan det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at anonymisere personoplysningerne. Med anonymisering menes, at alle identificerende eller potentielt identificerende kendetegn fjernes fra de datasæt, der gemmes.

  -når du som kunde køber ydelser og services: 

  Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.

  -når du søger job hos M Networks:

  Ved ansættelse opbevarer vi dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning. Fører ansøgningen ikke til ansættelse, sletter vi dine oplysninger senest 6 måneder efter afslaget er sendt.

 • 6. Dine rettigheder

  M Networks A/S værdsætter din feedback. Her kan du se, hvilke rettigheder du til enhver tid har, og som du kan gøre gældende ved at kontakte os. 

  • Du har ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet dit samtykke til at modtage henvendelser fra os om tilbud på vores varer og tjenester, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Vi har gjort det sådan, at du nemt kan framelde dig denne type henvendelser i hver kampagne fra os. Samtykke kan også trækkes tilbage ved at kontakte os på GDPR@mnetworks.dk.
  • Du har ret til at bede om indsigt og berigtigelse:  Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Du kan også bede os om at rette forkerte oplysninger vi har om dig.
  • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.
  • Du har ret til sletning:  De personoplysninger vi har om dig, kan du bede os om at slette. Vi vil så vidt muligt imødekomme en forespørgsel om at slette personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, hvis der er tungtvejende grunde til ikke at slette dem, f.eks. at vi skal gemme oplysningerne af dokumentationshensyn. Mange oplysninger kan du slette selv. Eksempelvis kan du til enhver tid slette din profil hos os.
  • Du har ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Dvs. du kan f.eks. anmode om eventuel begrænsning af hvem der kan/må behandle dine personoplysninger.
  • Du har ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du kan klage til tilsynsmyndighederne: Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du indsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.
 • 7. Cookiepolitik – brugernes rettigheder

  M Networks respekterer fuldt ud brugernes ønske om beskyttelse af personlige oplysninger. Derfor beder vi vores brugere om at læse cookievejledningen.

  For at få det optimale udbytte af vores hjemmeside anbefaler vi, at du giver dit samtykke til brug af cookies. Ved at acceptere brugen af cookies accepterer du, at M Networks indsamler, behandler og videregiver personoplysninger i henhold til ovenstående persondatapolitik.

  Første gang du lander på denne hjemmeside vil brugere opleve, at der sættes cookies til statistik. Dvs. at dit besøg registreres, så vi har mulighed for at se, hvor mange besøgende, der er på hjemmesiden.

  Du kan altid afvise cookies ved at ændre indstillingerne i browseren. Dette kan dog få betydning for hjemmesidens funktionalitet, da brugere vil opleve, at de eksempelvis ikke vil kunne anvende M Networks webshop. Ønsker du ikke, at der sættes cookies overhovedet, kan disse slås fra i browseren. Sådan sletter du cookies og anden browserdata: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 • 8. Hvilke typer cookies benytter vi?

  Nødvendige cookies
  Disse cookies er nødvendige i forhold til hjemmesidens funktionalitet. M Networks anvender nødvendige cookies til vores webshop.

  Præference-cookies
  Disse cookies bruges til at understøtte indstillinger, som brugeren har lavet. Eksempelvis hvis brugeren ønsker at hjemmesiden vises på en bestemt måde, eller hvis brugeren ønsker, at browseren husker log-in oplysninger.

  Drifts- og optimeringscookies
  Disse cookies bruges til at styre webtjenesten og f.eks. tilføje kundefeedback og indsamle data til brug for webanalyse. Enhver form for cookie der har potentiale til at kunne blive brugt til at følge en brugers færden, søgninger, adgangssider eller exit-sider hører ikke til i denne kategori. M Networks benytter disse typer cookies til vores webshop, hvor brugeren har mulighed at give kundefeedback. Derudover i vores kontaktformular, hvor brugerne har mulighed for at stille spørgsmål vedrørende drift, support og produkter.

  Marketing – anonym tracking på tværs af websites
  Disse cookies bruges til at følge besøgende hen over flere webtjenester. De kan bruges til at opbygge en profil over søge- og/eller browsing mønstre for enhver eller nogle besøgende. M Networks benytter Google Analytics til at analysere brugernes færden på hjemmesiden. Dette gør vi for at optimere brugervenligheden og give vores besøgende en bedre oplevelse, når de færdes på hjemmesiden.

  De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet.

  Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

  Google Analytics sætter to typer cookies:
  En persistent cookie, der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords og så videre. Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.

Har I brug for support?