Skip to main content

IT er midlet, ikke målet

Hos M Networks er udgangspunktet altid at holde fokus på helheden og forstå kundens forretning. Det er afsættet for enhver dialog. Vi vil gerne med nærvær, engagement og faglig viden bidrage til et stærkt og værdifuldt samarbejde, som med tiden gerne skal blive til et gensidigt partnerskab. Værdien af samarbejdet skal kunne måles på synlige resultater og gode relationer.

Hos M Networks ved vi, at tilfredse kunder og glade medarbejdere hænger uløseligt sammen. Derfor har vi hele tiden fokus på at skabe optimale rammer for vores medarbejdere. En af de ting vi fokuserer på er fleksibilitet, hvor vi sørger for, at vores medarbejdere i vidt omfang selv kan tilrettelægge deres arbejde.

En arbejdsplads præget af fleksibilitet, tillid og frihed under ansvar skaber tilfredse kunder og medarbejdere.

UDDANNELSE OG FAGLIGE KOMPETENCER

På uddannelsesfronten støtter vi alle de tiltag, der er relevante for den enkelte medarbejder. Ønsker en medarbejder at styrke sine spidskompetencer, er der mulighed for at komme på kursus, gennemføre kompetencegivende projekter i fællesskab med kollegaer og samarbejdspartnere eller opgradere forskellige produktcertificeringer.

WORK LIFE BALANCE

Arbejdsglæden er vigtig, for det er vores medarbejdere, der skal føre kundens strategi ud i livet og sikre, at kundens IT-løsning fungerer optimalt.

Hos M Networks er det vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle vores kompetencer, så vi hele tiden tilpasser os udviklingen og kan tilbyde vores kunder de bedste løsninger. Vi går op i at alle trives når vi er på arbejde, og hjemmearbejdspladsen er kommet for at blive. Vi går op i at have et godt og sjovt miljø, så alle trives når vi er på arbejde. Hjemmearbejdspladsen har vi taget til os, og den er kommet for at blive. På den måde har medarbejderne mulighed for at fordybe sig i opgaver der kræver dette.

ENGAGEMENT OG RESULTATER

I M Networks har vi skabt et miljø, hvor konsulenterne har tid og overskud til at levere kvalitetsbevidste løsninger. Medarbejderne afsætter tid og ressourcer til de enkelte opgaver, rettelse af fejl og test af systemopdateringer.

SAMMENSPIL OG HELHEDER

M Networks er ikke en virksomhed, hvor salg af produkter står alene. Kritisk tilgang til varetagelse af kundernes behov spiller en altoverskyggende rolle. Her er det vigtigt at tænke langsigtet og opruste virksomheder til fremtidige udfordringer på IT-fronten.