Skip to main content

Fra manglende overblik og ustabilitet til kontrol og orden

I  2020 stod virksomheden, som er en større dansk (nordisk) virksomhed med godt 300 medarbejdere og hovedsæde på Fyn, med et aktuelt behov for at genvinde kontrollen og få skabt et overblik over deres databaseplatform. Flere aspekter manglede, herunder herreløse databaser, sikkerhed og generel opdeling af roller og anvendelse af ”best pratice” som et led i dagligdagen.

M Networks blev efter dialog valgt som løsningspartner, da samarbejdet i forvejen var etableret på andre faglige områder.

At få etableret overblikket var første opgave, hvor der blev indsamlet de nødvendige oplysninger om databaseplatformen. Dette var grundlaget for udarbejdelse af en tilstandsrapport med tilhørende aktiviteter og projektplan. Første aktivitet var faglig opkvalificering af deres driftsmedarbejdere, således at alt på sigt kan forankres hos virksomheden in-house.

En fælles rejse aftales 

Efterfølgende er der etableret et fast samarbejde vedr. opgaver med databaseplatformen. Et rigtigt samarbejde hvor opgaverne fordeles efter aktivitetsplanen, og rejsen mod det fælles mål gennemføres. Platformen er i kontrollerede rammer, sikkerheden er øget og unødvendig kapacitet er nedlagt.
Nutiden sætter rammen for fremtiden
Platformen driftes og udvikles i dag i et tæt samarbejde.

 

FAKTA 

225 Microsoft SQL databaser
16 Microsoft SQL databaseservere inkl. redundante løsninger
Godt 6TB data

Har I brug for support?