Skip to main content

PR Trading: En kortlægning af IT blev starten på både simplificering og centralisering

PR Trading sælger butiksløsninger til detailbranchen og har indgået et samarbejde med M Networks om at kortlægge og samle deres IT systemer samt at øge sikkerheden heraf ved at benytte Microsoft Azure.  

 

Kortlægning af PR Tradings IT gav M Networks mulighed for at simplificere og centralisere kundens integrationer

Tidligere har PR Trading haft et flertal af samarbejdspartnere og integrationer, som gennem tiden var blevet spredt ud, hvilket gjorde det til en udfordring at bevare overblikket. De forskellige afdelinger havde indført et antal decentraliserede systemer, som gjorde det vanskeligt at holde en ensartet sikkerhedsbaseline.   

M Networks blev valgt som samarbejdspartner og driftsansvarlig, hvilket blev begyndelsen på en kortlægning over PR Tradings IT og en koordinering heraf. Fra at have både lokale serverer samt et nationalt hosting center, blev virksomhedens funktioner flyttet til Azure, hvor det var muligt både at samle og sikre deres IT. Dette kom til at betyde, at der både blev frigjort ressourcer hos PR Trading samt at der kom øget styring og kontrol gennem muligheden for selvbetjening. Dertil kunne kunden nu slukke for deres lokale udstyr og opsige kontrakten med deres danske hosting center.  

 

Data sikres samtidig med at brugervenlighed og transparens øges

Fordelene ved det nye system er, at det er helt transparent og PR Trading kan nemt selv logge ind, få overblik og opdatere systemer, uden at noget er skjult. Det blev med Microsoft Azure sågar muligt at tilgå systemet gennem mobiltelefonen og hvis et system skal genstartes, kan det nemt gøres herfra. 

Indføringen af det nye system kom samtidig til at betyde en øget sikring af PR Tradings data, der tidligere havde stået åbent, men som det nu blev muligt at styre gennem platformen, hvilket resulterede i en øget tryghed for dem. Hertil tog M Networks over på at varetage driften, således at PR Trading, i stedet for at have en bred vifte af leverandører, kun har én primær leverandør som står for at håndtere deres backup og sikkerhed.  

 

Overblik over en længerevarende opbygning af integrationer

I løbet af årene var der kommet tiltagende integrationer i virksomhedens systemer, hvilket gjorde det væsentligt at opnå et overblik. M Networks stod i denne forbindelse for at kortlægge PR Tradings vifte af leverandører så de nu sidder med et overblik over hvilke systemer de har, hvad de bruges til, hvad de skal være opmærksomme på i forhold til sikkerhed og ikke mindst hvad de forskellige ting koster.  

I sådan en proces, er det af stor betydning at man får et tæt samarbejde med virksomheden, for at kunne yde den bedste rådgivning og hjælpe kunden godt på vej.  

 

Kortlægning af PR Tradings IT gav mulighed for at skabe en beredskabsplan til fremtidigt brug

Som et igangværende led i processen, assisterer M Networks nu PR Trading med en disaster recovery plan (beredskabsplan), som er mulig netop på grund af den grundige kortlægning af systemer og integrationer. Beredskabsplanen bliver yderligere gjort lettere at navigere, grundet centraliseringen på Microsoft Azure. Dertil er der et flertal af elementer, som kan tages ud af beredskabsplanen, når den flyttes i cloud, hvilket skaber overskuelighed.  

I fremtiden vil det også blive nemmere at implementere nye krav grundet de mange muligheder hos Microsoft, som rækker langt ud over standardinfrastrukturen. Indtil videre er M Networks og PR Trading glade for løsningen og de ressourcer den har tilføjet i form af øget sikkerhed, kontrol, transparens og fremtidige muligheder. 

Vil du læse mere om Microsoft Azure, så klik her.

MS Azure
MS Azure
Har I brug for support?