Cloud assessment

Vi har styr på faldgruberne

Cloud assessment

God rådgivning er afgørende, når man som virksomhed skal tage stilling til outsourcing af IT-infrastruktur.

Alt for mange virksomheder outsourcer uden kritisk stillingtagen til de ulemper, der kan være forbundet med at lægge sin IT-infrastruktur op i skyen.

I M Networks har vi en pragmatisk tilgang til outsourcing, hvor vi tager højde for virksomhedens reelle behov.

For mange virksomheder er det helt naturligt, at når IT-infrastrukturen skal opgraderes, outsources diverse hardware og software elementer til forskellige webhoteller. Her er det særdeles vigtigt at være opmærksom på de fordele og ulemper, der er forbundet med at lægge sin It-infrastruktur op i skyen.

Adskillige danske virksomheder har i årenes løb outsourcet store dele af deres it-infrastruktur med negative konsekvenser til følge. Dette skyldes virksomhedernes ukritiske tilgang til outsourcing. Her vurderer virksomhederne, at outsourcing er ensbetydende med reduktion af økonomiske omkostninger, stabilt driftmiljø og øget sikkerhed.

Men ofte kan ulemperne overstige fordelene, da virksomhederne ikke har tilstrækkeligt kendskab til Cloud-markedet og de mange faldgruber. Derfor er korrekt rådgivning afgørende i forhold til sikring af en rentabel drift, når IT-miljøet lægges ud i skyen.

I M Networks anvender vi analyseværktøjet Cloud Assessment til vurdering af, hvorvidt det er forsvarligt at outsource hele eller dele af den enkelte virksomheds IT-struktur. På den måde sikrer vi, at kvaliteten på den valgte løsning er høj samtidig med, at de sikkerhedsmæssige foranstaltninger er på plads.

Konsulenterne i M Networks har et indgående kendskab til Cloud Assessment og besidder stor ekspertise i forhold til Microsoft baserede løsninger samt 3 parts produkter.

Vi udfører bl.a. Cloud Assessment vurderinger for advokatkontorer, rederier, bankvirksomheder og offentlige institutioner. Nedenunder ses et udvalg af de faktorer, som man som virksomhed bør være opmærksom på, når IT-infrastrukturen skal outsources.

Økonomi
Valg af Cloud-udbyder
Rammebetingelser
Konkursbo
Lovgivning

Økonomi

I nogle tilfælde kan der være økonomiske komplikationer forbundet med outsourcing, mens det i andre tilfælde er økonomisk fordelagtigt at lægge sin IT-infrastruktur op i skyen. Virksomhedens størrelse, forretningsstrategi og kapacitetsbehov er elementer, der er vigtige at tage i betragtning, når de økonomiske faktorer skal vurderes.

En af fordelene er fast abonnement, hvor man eksempelvis med en Office 365 løsning betaler 90 kr. pr bruger – pr måned. Derimod kan det være en dyr fornøjelse for virksomheden, hvis behovet for transport af data mellem lokalt miljø og skyen, overstiger en vis mængde. Derudover kan transport af store mængder data være problematisk i forhold til nedsat hastighed.

Valg af Cloud-udbyder

Er en vigtig faktor i forhold til de sikkerhedsmæssige elementer, der er forbundet med outsourcing. Her anvender vi Cloud Assessment til at vurdere, om virksomhedens data bør hostes hos en eller flere udbydere.

Er udbyderen up to date, når det gælder sikkerhedsmæssige procedurer? Hvilke backupløsninger stilles til rådighed hos den enkelte udbyder? Mister virksomheden sine data, hvis udbyder går konkurs? Ofte kan cloududbydere med meget kort varsel lukke ned for deres services, hvilket kan skabe alvorlige problemer for virksomhederne, da de i nogle tilfælde kun har en måned til at insource IT-infrastrukturen.

Insourcing kan være en vanskelig proces, da virksomheden skal vurdere, om der skal opbygges nyt lokalmiljø eller, om man skal vælge en ny cloududbyder. I M Networks er vi opmærksomme på denne problematik og følger løbende udviklingen inden for cloud-udbydere. Derfor har vi også en backupløsning liggende klar til implementering, hvis uheldet skulle være ude.area

Rammebetingelser – Lokalt driftmiljø & virtuelt driftmiljø

Fordelene ved outsourcing af driftmiljø er højere oppetid, mindre oprydningsarbejde på servere samt ressourcebesparelse i forhold til defekte hardware elementer. Omvendt kan der være store problemer forbundet med outsourcing af driftmiljø, hvis virksomhedens behov for konfigurationsændringer af cloud-services spiller en fremtrædende rolle i de daglige arbejdsgange.

Det skyldes, at udbydere af cloud-services ikke nødvendigvis tager hensyn til den enkelte virksomheds behov for indretning og eventuel omstrukturering af IT-infrastruktur. Derfor er det magtpåliggende, at I modtager korrekt rådgivning og vælger den udbyder, der i højest grad matcher jeres behov.

Konkursbo

Omhandler virksomhedens muligheder for at hente data hjem, hvis I går konkurs? Her udarbejder vores konsulenter en emergency-pullbackstrategi, der sørger for, at virksomhedens data insources i tilfælde af konkurs.

Lovgivning

Her foretager vi bl.a. en vurdering af virksomhedens brug af personfølsomme oplysninger, og at disse er i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Kontakt os på:

+45 7010 7005

Jobin George

Senior systemkonsulent
jg@mnetworks.dk

Peter Munch Nielsen

SharePoint specialist/udvikler
CoShare ApS
pmn@coshare.dk

Michael Fray

Senior systemkonsulent
mf@mnetworks.dk

Allan Clausen

Senior systemkonsulent
ac@mnetworks.dk

Thomas Bach

Senior systemkonsulent
tb@mnetworks.dk

Brian Oldenborg

Teamleder, Senior systemkonsulent
bo@mnetworks.dk