Skip to main content
DIGITAL TRANSFORMATION

Make it work together

Digital transformation er en rejse – og den er kun lige begyndt.

Digital transformation er samlingspunktet og strategien der ligger til grund for mange digitale initiativer og har mange organisatoriske, forretningsmæssige, menneske og teknologiske aspekter i sig, der alle danner grundlag for en fundamental forandring med et resultat for øje.

Digital transformation kan angribes fra flere vinkler med flere indgange, herunder strategiske, taktiske og operationelle – og ofte er det en simpel og faseinddelt tilgang, der giver det bedste resultat og kommer til udtryk med det samme.

Covid-19 har accelereret behovet for Digital transformation; virksomheder der inden krisen har digitaliseret mange af deres processer, er generelt kommet bedre gennem krisen.

Vi hjælper virksomheder med at få taget hul på processen og med arbejdet i forbindelse med Digital transformation, ofte som en del af et projekt eller initiativ som kickstarter rejsen.

  • Udbredelse og systematisk anvendelse af Teams og lignende programmer
  • Etablering og valg af programmer til understøttelse af processer
  • Levetidsanalyse for systemer og programmer
  • Indgå i strategiske drøftelser af teknologivalg og samling af indsatser i plan
  • Identificering af “quick wins”
  • Afholdelse af workshops vedr. hvordan teknologi kan understøtte fremtidens arbejdsplads

Digital transformation leveres typisk i projektform.

Kontakt os på:

+45 7010 7005

HENRIK HANSEN

Senior Account Executive
Har I brug for support?